30 lat Polski w CERN

Badacze z AGH od szeregu lat biorą udział w pracach realizowanych w ramach Wielkich Eksperymentów LHC oraz w innych projektach związanych z badaniami fundamentalnymi prowadzonymi w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych – CERN.

Europejska Organizacja Badań Jądrowych – CERN (fr. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) jest międzynarodowym instytutem badawczym prowadzącym badania podstawowych składników materii, z której składa się Wszechświat, oraz ich oddziaływań.

Badania prowadzone w CERN koncentrują się na precyzyjnych testach Modelu Standardowego i poszukiwaniu zjawiska Nowej Fizyki. Badacze pracujący w CERN mają nadzieję, że dzięki temu zrozumiemy natury ciemnej materii i ciemnej energii, które stanowią główną część otaczającego nas Wszechświata. Główne prace badawcze prowadzone są przez cztery Wielkie Eksperymenty: ATLAS (ang. A Toroidal LHC ApparatuS), CMS (ang. Compact Muon Solenoid), LHCb (ang. Large Hadron Collider beauty) oraz ALICE (ang. A Large Ion Collider Experiment).

Największymi osiągnięciami instytutu CERN są między innymi:

  • zdefiniowanie i implementacja protokołu wymiany informacji WWW dzięki czemu narodziła się światowa sieć – Internet,
  • badania nad antymaterią i stworzenie anty-atomów,
  • projekt oraz budowa Wielkiego Zderzacza Protonów, który jest największym narzędziem badawczym zbudowanym przez naszą cywilizację,
  • odkrycie bozonu Higgsa odpowiedzialnego za nadawanie masy cząstkom elementarnym.

 

Centralna strona obchodów w IFJ PAN