Eksperyment ALICE

AGH we współpracy z CERN od 2017 r. uczestniczy w pracach prowadzonych w ramach eksperymentu ALICE, początkowo jako członek stowarzyszony, a od 2020 r. – jako pełnoprawny członek kolaboracji. We wspólnych pracach udział biorą pracownicy i studenci dwóch Wydziałów: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (WIET) oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (WEAIiIB), z istotnym wsparciem ze strony ACK CYFRONET AGH, w ramach wewnętrznego porozumienia.

Specjaliści z Instytutu Elektroniki (WIET) oraz Katedry Automatyki i Robotyki (WEAIiIB) biorą udział w projektowaniu i rozwijaniu konfiguracji układów FPGA, które są wykorzystywane m.in. w układach elektronicznych tworzących podsystem triggera dla detektora FV0. Dzięki zastosowaniu układów FPGA, algorytm triggera może być stale modyfikowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb eksperymentu. Prace dotyczą opracowania elektroniki samego triggera, ale również podsystemów służących do kalibracji detektora oraz budowy środowiska do emulacji elektroniki odczytowej współpracującej z FPGA.

Drugi obszar problemowy, rozwijany przy współudziale pracowników z Instytutu Informatyki (WIET), to projektowanie i implementacja systemów informatycznych wspierających realizację eksperymentu. Następuje integracja istniejących baz danych oraz rozwój niestandardowej usługi przechowywania danych, CCDB, dla podstawowego systemu informatycznego O2 w zakresie symulacji, kalibracji i rekonstrukcji danych z detektora FV0. CCDB składa się z dwóch synchronizowanych instancji, Online – realizującej proces zbierania danych krytyczny czasowo oraz Offline – dla udostępniania danych użytkownikom. Jest implementowany jako system pracy ciągłej, tolerujący awarie. Zbierane dane będą m.in. wykorzystywane dla klasyfikacji danych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Opracowane zostały też już systemy do analizy jakości danych (ang. quality control) oraz śledzenia pracy modułów systemu O2.

Metody uczenia maszynowego oraz inżynierii wiedzy wykorzystywane są przez wykonawców z Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (WEAIiIB) z udziałem metod inteligencji obliczeniowej oraz nowatorskich asocjacyjnych grafowych struktur danych, w celu wykrycia niezgodności danych płynących z detektorów lub innych nieprawidłowości na wszystkich etapach przetwarzania danych w systemie O2. Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność wykorzystania proponowanych metod.
Dobra współpraca z eksperymentem ALICE była i jest możliwa dzięki trwałym kontaktom naukowym z grupą ALICE z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.