Eksperyment ATLAS

Zcjęcie przedstawia wnętrze detekrora atlas.  .

Grupę AGH eksperymentu ATLAS na LHC liczy 10 naukowców, pięcioro doktorantów oraz bardzo wielu studentów starszych lat. W skład klastra, którego AGH jest liderem, wchodzi także czterech fizyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zespół pracuje nad analizami danych ze zderzeń proton-proton i jądro-jądro, w tym badaniem rzadkich rozpadów bozonu Higgsa, sze

Do największych osiągnięć zespołu należą pomiary związane z pierwszą obserwacją rzadkiego zjawiska rozpraszania foton-foton oraz rozpadu bozonu Higgsa na leptony i foton.

Jednocześnie grupa AGH nieustannie wnosi wkład w obsługę i modernizację eksperymentu ATLAS, zarówno detektora, jak i jego oprogramowania do zbierania i analizy danych. Zakres prac obejmuje m.in. systemy wyzwalania wysokiego poziomu, utrzymanie i kalibracja detektorów nierozproszonych protonów, opracowanie zasilaczy dla budowanego właśnie detektora centralnego oraz utrzymanie systemów związanych z detektorem TRT.